REFERENTIES

Voor TNT hebben wij een android foto app gemaakt met een cloud based back-end. Met deze app scannen zij trailers, cages en consignments. Na het scannen kan met behulp van deze app foto's worden gemaakt die dan later gekoppeld kunnen worden aan rapportage. Een voorbeeld toepassing is het tonen van de laadkwaliteit van de trailers.

Onsite consultancy voor het ontwikkelen van Business Objects rapportage.

Uitbreiden van online klanten TMS/WMS webportaal. De applicatie is ontwikkeld in ASP.net MVC5.

Software review van een scanning applicatie ontwikkelt in C# ten behoeve van een Cassio scanner. Deze software is ontwikkeld door een externe partij.